magus-site
magus-site
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Erre tévedő árnyak
Indulás: 2005-01-23
 
Fajok
 
Harcos Főkaszt
 
Szerencsevadász Főkaszt
 
Harcművész Főkaszt
 
Pap Főkaszt
 
Varázshasználó Főkaszt
 
Mágia
 
Pszi
 
Boszorkány

Boszorkány

 

A boszorkányok legtöbbje csak felhasználója az õsi, mágikus tanoknak. Tudományuk évezredek tapasztalatán alapul, mégsem tér el lényegesen az õsi formuláktól. Számukra a mágia nem a tökéletesedés útja, hanem a hatalom eszköze. A mágiát okkult mûvészként szemlélõ varázstudó kevés akad soraikban.
A boszorkényok nem igyekeznek megérteni a mágia tövrényeit - õk a gyakorlat, az alkalmazó mágia hívei. A törvényeknek nem szerkezeté, összefüggéseit, hanem alkalmasint kiskapuit keresik.
A legesõ és legfontosabb szabály, amit a boszorkány kapcsán említenünk kell, a következõ: A boszorkány karakter minden esetben nõ. Javasoljuk, ne legyen ez másként a Játékos esetében sem - elenkezõ nemû karakterrel nehéz játszani, s a próbálkozás gyakorta kínos szituációkhoz vezet.
A boszorkány elsõsorban az Asztrálmágiában, annak fondorlatos, csábítással vegyes alkalmazásában járatos. Különös, egyedi varázslatokat használ; alkalmazza - ha nem is magas fokon - az Anyagmágiát és a Mentálmágiát is. Képzettséggel rendelkezik a mérgek veverésére és semlegesítésére, valamint a gyógyítás terén.
Boszorkányok majd' mindenütt akadnak Yneven. Rendjeik száma több százra rúg Kránban; alegjelentõsebb közölük az egész Délvidékre kiterjedõ, renitens szektákban bõvelkedõ Adepta Astralica. Leányai a gyönyörben lelik meg az Asztrálmágiák alkalmazásához legalkalmasabb tudatállapotot; szexuálmágiájuk a legveszedelmesebb hatalom, amivel nõ férfi felett bírhat.
Szóni kell még a Kráni Birodalmi Belsõiskolák arnyékában tevékenykedõ Maida Saluquas szektáról. Tagjai lélegzetelállító szépségû fiatal hölgyek, akik ártalmatlan külsejükre rácáfolva orgyilkosokat is megszégyenítõ képzettségekkel bíró ügynökök. Krán legtöbb plitikai sikerét éppen a Maida Saluquas férfiszíveket megdobogtató hatásának köszönheti. A szekta tagjai Dél legkülönbözõbb államaiban bukkantak felaz idõk folyamán - rendszerint jelentõs személyiségek, sõt, uralkodók ágyasaiként, valódi céljaikat mindenkor titokban tartva. Misztikus tudományokban való jártasságuk, aztrálmágikus hatalmuk megfelelõ - és gyakorlatilag kivédhetetlen - eszköznek bizonyolt minden olyan esetben, mikor az egyes államok nyugalmának szétzilálása, a vezetõk és/vagy tehetõs személyiségek befolyásolása, vagy épp félreállítása volt a kijelölt birodalmi cél. A boszorkányok a küldetés sikeres végrehajtása érdekében nem riadnak vissza a gyilkosságól sem, melynek elkövetésekor saját eszköztárukat, máskor célirányosan megválasztott, a gyanút egy jó elõre kiszemelt egyénre vagy csoportra terekõ fegyvereket használnak. Feljegyzések születtek olyan esetekrõl is, mikor a gyanút valamely istenségre, annak fanatikus híveire terelték - földmûvesek egykedvûségével hintve szét a városok és városállamok pusztulását eredményzõ vallásháború magvait.
Észak-Yneven két jelentõsebb,és számtalan kisebb boszorkányszekta tevékenykedik. A valódi hatalommal bíró szervezet a Livinai Gyülekezet. Akárcsak más, kisebb rendek, õk is Morgena papi szervezetébõl eredeztetik magukat, s ebben lehet némi igazság. Céljaik, módszereik koronként változnak, egy azonban bizonyos: Tharr, a Háromfejû hyvei ellen engesztelhetetlen gyûlölet éla szívükben. Összetartásuk és befolyásuk világszerte híres - mondják, egyes tagjaik a Dorani Varázslótanács urainak hálószobatitkairól is regélhetnének. Erõsen kötõdnek a kyr hagyományokhoz, s a legtöbb régi ereklye is Livinában halmozódott fel.
A Romlás Virágai elnevezésû boszorkányrendet Orwella, a Kitaszított papnõi alkotják. Nagy barátságban állnak a Kard Testvériséggel, ezzel a gro-ugoni illetõségû, orwellánus lovagrenddel: amolyan véd- és dacszövetség ez közöttük. Számtalanszor sikerült már keresztülvinniük olyasmit, amihez a lovagok ereje és gyilkos kegyetlensége kevésnek bizonyult volna. A szexuálmágia legnagyobb ismerõi, s e tudásukat gátlástalanul hasnálják is. Nem riadnak vissza azonban a gyilkosságoktól sem: némelyikük valóságos amazon. Bevett trükkjük, hogy idõleges rendházukat - hisz az Inkvizítorok Szövetségének állandó zaklatása miatt sokáig nem maradhatnak egy helyen - Ellana-szentélynek (örömtanyának) álcázzák, ám a betérõk nem csengõ aranyakkal, hanem az életükkel fizetnek.

Harcérték

A boszorkányok kizárólag mágikus tudományukra támaszkodnak, ha baj éri õket. A fegyverforgatáshoz, a harchoz alig-alig értenek. Harcértékük a legalacsonyabb az összes kaszt közül. KÉ alapjuk 6, TÉ alapjuk 14, VÉalapjuk 69 és CÉ alapjuk 0; továbbá minden Tapasztalati Szinten 4 Harcérték Módosítót kapnak, amit szétoszthatnak KÉ-jük, TÉ-jük, VÉ-jük és CÉ-jük között, azonban TÉ-jükre és VÉ-jükre miden TSZ-en kötelesek 1-et 1-et áldzni.

Életerõ és fájdalomtûrés

A boszorkányok életerõ és fájdalomtûrés tekintetében sem állnak valai fényesen. Életmódjuk megköveteli, hogy a mágia használatának érdekében nap mint nap sanyargassák a testüket. Így azután érthetõ, hogy életerejük az életben maradáshoz feltétlen szükséges minimum környékére tehetõ. A tisztán fizikai fájdalom szokatlan számukra, emiatt rosszul is tûrik. Ép alapjuk 3, Fp alapjuk 1, amihez Tapasztalati Szintenként még k6 Fp-t kapnak.

Képzettségek

A boszorkányok számtalan képzettséget kötelesekelsajátítani. Ezeket a M.A.G.U.S.-ban eleve megkapják. Mivel azonban idejükbõl és energiájukból nem rabol el semmit a harc tanulása és gyakorlása, számtalan egyéb képzettséggel is megismerkedhetnek. Képzettség Pontjaik száma magas: Kp alapjuk 8 amihez minden Tapsztalati Szinten (már az 1. szinten is) még 12-t kapnak.
A boszorkány karakter az 1. Tapasztalati Szinten a következõ képzettségeket kapja:

A további szinteken a következõ képzettségekben részesülnek:

Képzettség

fok/%

1 fegyverhasználat

Af

1 fegyverdobás

Af

pszi

Mf

2 nyelvtudás

Af 3.3.

herbalizmus

Af

írás/olvasás

Af

méregkeverés/semlegesítés

Af

sebgyógyítás

Af

szexuális kultúra

Af

Különleges képességek

A boszorkányok elsõdleges különleges képessége hogy használják a Boszorkánymágiát. A boszorkány karakter max Mp-je minden Tapasztalati Szinten 8-cal növekszik.

Tapasztalati Szint

A boszorkányok a varázshasználó közül a legkönnyebben lépnek Tapasztalati Szintet. Ez mind alacsony, mind magas szinteken igaz. A M.A.G.U.S. rendszerében ez úgy nyilvánul meg, hogy a többi kaszthoz képest kevés Tapasztalati Pontot kell összegyûjteniük ahhoz, hogy szintet lépjenek. Hogy mennyit, az a következõ táblázatból derül ki.

TSZ

Képzettség

fok/%

4.

méregkeverés/semlegesítés

Mf

5.

herbalizmus

Mf

A boszorkány fegyvertára

A boszorkányok általában tõrrel harcolnak, melynek pengéjét gyakran mérgekkel teszik veszedelmesebbé. Fegyverüket, ha a helyzet úgy kívánja, célbadobni is képesek. Vértet, páncélt soha nem viselnek.

 

 

Boszorkányrendek

Stella Prosylens
Központ: Eren / Masgar
vallás: Noir
beállítottság: semleges

Képzettségek
1.Szint
legendaismeret Af
hamisítás Af
hamiskártya Af
történelemismeret Af
vallásismeret Af

4.Szint
legendaismeret Mf
hamisítás Mf

5.Szint
tõrdobás Mf

6.Szint
történelemismeret Mf

Különleges Képességek

- A boszorkányokat –ha elotte huen szolgálták- Úrnojük álmukban figyelmezteti, ha nagy veszély leselkedik rájuk

 


 

Livinai Gyülekezet

Központ: Északi Városállamok / Livina
vallás: változó / Morgena
beállítottság: semleges / Északi Szövetség

Képzettségek
1.Szint
legendaismeret Af
õsi nyelv ismeret /kyr/ Af
idõjóslás Af
vallásismeret Af
lopózás 40%

2.Szint
rejtõzés 30%

3.Szint
legendaismeret Mf

4.Szint
idõjóslás Mf

5.Szint
tõrdobás Mf

6.Szint
hátbaszúrás Af
õsi nyelv ismeret /kyr/ Mf

Különleges Képességek

- Morgena híveit az Árnyékúrno Szintenként 1% eséllyel megsegíti
- ugyanõ hívei éjjeli látással rendelkeznek

 


 

Romlás Virágai

Központ: változó / Elátkozott Vidék
vallás: Orwella
beállítottság: gonosz – saját utakon

Képzettségek
1.Szint
hátbaszúrás Af
álcázás/álruha Af
vallásismeret Af

3.Szint
legendaismeret Mf
õsi nyelv ismeret /kyr/ Af

4.Szint
hátbaszúrás Mf
tõrdobás Mf

7.Szint
õsi nyelv ismeret /kyr/ Mf

Különleges Képességek

- a Kitaszított hatalmából K3 db boszorkánymesteri Rontást használhatnak saját Mana-pontjaikból

 


 

Adepta Astralica

Központ: Krán
vallás: Ranagol
beállítottság: egyéni célok – fõleg kémtevékenység

Képzettségek
1.Szint
legendaismeret Af
idõjóslás Af
vallásismeret Af

2.Szint
hátbaszúrás Af

3.Szint
élettan /spec./ Af

4.Szint
éneklés/zenélés Mf

7.Szint
élettan /spec./ Mf

Különleges Képességek

- Élettan /spec./: kizárólag az emberi /elf,félelf,stb/ test gyönyörpontjaiknak ismeretét és kíméletlen használatát jelenti. A megfelelo ingerlés hatására ugyanis az áldozat Asztrális Mágaiellenállása a tudatát elönto gyönyör miatt jelentosen lecsökken: Af esetén a boszorkány Szintjeinek másfélszeresével
Mf esetén pedig a Szintek háromszorosával
- sok közöttük a Seyrine-hatalmú

 


 

Maida Saluquas

Központ: Krán
vallás: Ranagol
beállítottság: Birodalmi Belsoiskolák / Tizenhármak

Képzettségek
1.Szint
legendaismeret Af
történelemismeret Af
vallásismeret Af
álcázás/álruha Af
hátbaszúrás Af

2.Szint
titkosajtókeresés 40%
kínzás elviselése Af

4.Szint
történelemismeret Mf
álcázás/álruha Mf

5.Szint
vallásismeret Mf
hátbaszúrás Mf

6.Szint
kínzás elviselése Mf

Különleges Képességek

- egyedi kiképzésüknek köszönhetoen jobban turik a fájdalmat és jobbak a harcértékeik is, mint az egyéb rendek tanítványainak

Ké: 8 Té: 16 Vé: 72 Cé: 5 HM/Szint: 5(1) Fp alap: 4

 


 

Éjnõvérek

Központ: Rowon
vallás: Darton
beállítottság: változó – általában a Szentháromsághoz hûen

Képzettségek
1.Szint
mellébeszélés Af
kocsmai verekedés Af
vallásismeret Af
hamiskártya Af
hátbaszúrás Af

3.Szint
mellébeszélés Mf

4.Szint
demonológia Af
éloholtak ismerete Af

5.Szint
tõrdobás Mf
kocsmai verekedés Mf

Különleges Képességek

- saját Mana-pontjaikból használhatják az Áldást és a Fanatizálást, természetesen csak Darton hívein
- ismerik és használják a Shandin-varázslatokat is

 


 

Draquonok

Központ: változó
vallás: változó
beállítottság: egyéni

Képzettségek
1.Szint
legendaismeret Af
2 fegyverhasználat Af
kínzás Af
ugrás 20%

3.Szint
legendaismeret Mf

6.Szint
demonológia Mf

Különleges Képességek

- fajuk vadállati életereje miatt: Ép alap: 5 Fp alap: 4 Fp/Szint: K6+1
- szintén fajukból következoen: Ké: 6 Té: 17 Vé: 72 HM/Szint: 6(2)

 

 

 

Tapsztalati Pont

Tapsztalati Szint

0-150

1

151-300

2

301-600

3

601-1000

4

1001-2000

5

2001-4000

6

4001-9000

7

9001-17000

8

17001-38500

9

38501-58500

10

58501-78500

11

78501-108500

12

A boszorkany hosszú idõtartamra barátjává tehet egy akármilyen állatot, amelynek állati intelligenciája van. Az állat minden szeretetét a boszorkány felé fordítja. Azoknál az állatoknál igazán hatásos, amelyeknek kifinomultabb az asztralteste - foleg emlosök -, kevés haszna van pl. egy krokodil ellen. Ráadásul figyelembe kell venni, hogy bizonyos állatok sokkal nagyobb feltunést keltenek egy "védtelen" no mellett. Az Mp-k megduplázásával az idõtartam is kétszeresére növelheto. Az állat szelíd lesz gazdájához, de védelmére csak akkor kel, ha adottságai ezt lehetové teszik. Ajánlatos ehhez további mágiához folyamodni. Ekkor azonban az állatnak már nincs esélye sem ellenszegülni a varázslatnak.

 


 

Állatok vonzása

Típus: Gyertyamágia
Mana-pont: 15
Erõsség: 1
varázslás ideje: 1 óra
Idõtartam: 5 perc
Hatótáv: lsd. Gyertyamágia
Mágiaellenállás: speciális

Az égo gyertya a kiválasztott állatra jellemzo szagot/illatot áraszt, így megtéveszti akár magát az állatot is. A gyertya elkeszítéséhez szükség van az állat testének egy darabjára, pl. medvekarom, szarvasbor, farkasfog, halpikkely, stb. Az ellenkezo nemu állatok mindenképpen a gyertyához kívánnak eljutni, az alól csak az idomított állatok képeznek kivételt, ha gazdájuk rájuk parancsol. A megszárított és porrá orölt tárgyat a gyertyaviaszba kell bekeverni, a buvigéket mormolva. Egy nostényfarkas fogával készített gyertya segítségével magunkhoz csalhatunk akar több hím farkast is, persze csak „szaglótávolságon” belülrol...
Az így magunkhoz csalogatott állatok ott tartására viszont újabb módszerekre lehet szükség. (Persze szép látvány a vágtató lovascsapat is, amikor a lovak megérzik az úton kapart kis gödörbol felszálló füstben a ragadozót.)

 


 

Fekete láng

Típus: Gyertyamágia
Mana-pont: 6 (1 Mp/E)
Erõsség: 5
varázslás ideje: 1 szegmens
Idõtartam: 5 perc
Hatótáv: lsd. Gyertyamágia
Mágiaellenállás: Asztrál

A boszorkány meggyújtja a gyertyát, ám az addig is félhomályos szobácska nem világosabb, inkább még sötétebb lesz... Titokzatosság, félelem... Ha meg akarunk félemlíteni valakit, vagy misztikus hatást kívánunk elérni, hát tessék... Hatására az áldozat(ok) semmiképpen nem akar(nak) ártani a boszorkánynak, inkább félelemmel vegyes tisztelettel tekint(enek) rá.

 


 

Némaság csókja

Típus: Csókmágia
Mana-pont: 32 (2 Mp/E)
Erõsség: 10
varázslás ideje: 5 szegmens
Idõtartam: 2 óra/TSz vagy lsd. Csókmágia
Hatótáv: csók
Mágiaellenállás: Mentál

A csók hatására két dolog történhet, hogy melyik alkalmazási mód valósul meg, az a boszorkánytól függ. Az idõtartam lejártával mindenképpen normálisan tud majd beszélin, mintha mi sem történt volna.
I. Az áldozat tulajdonképpen nem némul meg, hanem pusztán csak nem akar beszelni. Szinte teljesen szótlanná, és letörtté válik, állandóan a boszorkány után epekedik. Ebben az esetben a boszorkánnyal szembeni mágiaellenállása a felére csökken.
II. Ekkor a célszemély viszont valóban megnémul. Egyszeruen nem lesz képes szavakat kiejteni, és ettol bizonyára nagyon meg fog rémülni. A boszorkány természetesen ezt a sajnálatos eseményt is felhasználhatja a saját javára. Meggyozheti róla, hogy ez csak azért van, mert a szépsége teljesen elbûvölte.

 


 

Pókvarázs

Típus: Misztikus képességek
Mana-pont: 14 (4 Mp/E)
Erõsség: 4
varázslás ideje: 1 kör
Idõtartam: 1 perc/TSz
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

A boszorkány egy bármilyen fekete gombból hatalmas - tenyérnyi - pókot tud teremteni. A teremtett lény pók módjára viselkedik, kivéve, hogy a boszorkányt semmiképpen nem támadja meg. A pók marása mérgezo: a méreg szintje a varázslat E-jével egyezik meg. Azonnali hatású idegméreg, sikertelen Egészségpróba esetén bénultságot okoz 1k6 órára. Enyhébb esetben kisebb zavart (a boszorkány TSz-e körig -10 minden harcértékre). Az idõtartam lejártával visszaalakul gombbá, ha épségben van. A varázslat kiválóan alkalmas gyanútlan, és esetleg akadályt jelento NJK-k vagy akár JK-k "jegelésére".

 


 

Sátáni kacaj

Típus: Asztrálmágia
Mana-pont: 11 (2 Mp/E)
Erõsség: 15
varázslás ideje: 3 szegmens
Idõtartam: 5 perc
Hatótáv: 10 láb
Mágiaellenállás: Asztrál

A varázslat közben a boszorkány olyan nevetést hallat, amelytol a körülötte álló emberekben meghul a vér. Az idõtartam lejártáig nem támadnak a varázslat létrehozójára. Ha valami kényszer miatt mégis megtennék, akkor csak a harc félelem módosítóival. Akikre hat a varázslat, olyannyira megrémülnek, hogy az idõtartam alatt a boszorkány minden egyéb asztrális varázslata elleni mágiaellenállásuk 10-zel gyengébb. A varázslat lejártával a félelem nyom nélkül elmúlik.

 


 


Szépség elorzása / átadása

Típus: Csókmágia
Mana-pont: 20 (3 Mp/E)
Erõsség: 10
varázslás ideje: 5 szegmens
Idõtartam: 1 nap vagy lsd. Csókmágia
Hatótáv: csók
Mágiaellenállás: Asztrál

Mint a neve is mutatja, ez a varázslat a boszorkány külsejére van hatással. Játéktechnikailag a Szépség pontok „vándorlásáról” van szó. Ez azt jelenti, hogy a célpont Szépség képessége csökken (max. a boszorkány TSz-ével) és pontjai a boszorkányéhoz adódnak hozzá (azonban így sem nohet a Szépsége 20 fölé). Végrehajtható fordítva is a varázslat, de ez jóval ritkább és kevésbé hasznos is a létrehozó szempontjából. Egyszerre csak egy humanoiddal lehet ilyen kapcsolatban a boszorkány, és a varázslat idõtartama alatt társszimpatikus viszony áll fenn köztük.
Az idõtartam lejártával az áldozat és a boszorkány lassan, körök alatt nyerik vissza eredeti külsejüket. A boszorkány ezzel a varazslattal nem csökkentheti saját és célpontja Szépségét sem 10 alá, illetve nem növelheti áldozata Szépségét 18 fölé.

 


 

Az elkövetkezendokben a boszorkánymágia szinte kimeríthetetlen területén kalandozunk. A leírt italok különlegessége, hogy nem csak elkészítésük kötodik a boszorkányokhoz, hanem felhasználni is csak ok képesek ezeket. A varázslatok a boszorkánymágia új területével ismertetik meg az olvasót, a boszorkányok által használt különleges, kissé torz szimpatikus mágiával.


Szimpatikus mágia
A boszorkányokat és mágiájukat csak felületesen ismerok - különösen igaz ez mágiaelméleti tudásukkal kérkedo varázslókra, esetleg papokra - hajlamosak lenézni a tapasztalati úton kidolgozott varázslatokat és azok alkalmazóit. Könnyen elsiklanak a tény felett, hogy a boszorkánymesterek és boszorkányok - talán a bárdok is - sok évszázadon át kutattak, kísérleteztek, válogattak: ennek eredményeképpen tudásukat semmi esetre sem nevezhetjük alsóbbrendunek. A tény, hogy a boszorkányok ismerik és használják a Szimpatikus mágiát, sokkal kevésbé meglepo, mintha nem így lenne - elvégre is, ennyi év alatt a mágia szinte minden területén lehetoség nyílik tapasztalatokat szerezni. Persze, túlzás lenne azt állítanunk, hogy a boszorkányok Szimpatikus mágiája felér a varázslók által alkalmazottal - helyénvalóbb, ha úgy fogalmazunk: más. Eleve más már a célja is, a boszorkány ugyanis oly szoros kapcsolatot keres a célpont és a vele szimpatikus viszonyban álló tárgy között, mellyel nem csak a távolság, az áldozat Asztrális illetve Mentális ellenállásának legyozése is könnyebb feladat. Így a boszorkányok mágiájához csak olyan tárgy megfelelo, mely valaha valóban a Fizikai test részét képezte. Ilyen a köröm, haj, vér, esetleg más testrész. A kapcsolat ezekkel az eszközökkel sokkal szorosabbá formázható, ellenben a varázslatok ebbol következoen nem használhatóak Tárgy avagy Társ szimpátiára. A módszerek egyik alkotója és leírója, az abasziszi Morrylla Nagyasszony így emlékezett meg elso eredményes kísérleteirol: "...Ez a fajta mágia nem más, mint közvetlen út a cél Asztrál vagy Mentál testéig. A Fizikai test bármilyen alkotórésze - lettlégyen az haj, köröm, fog esetleg más - elegendo kapcsolatot biztosít, mely mentén haladva a varázslat energiái elérhetik céljukat. Ezzel legyozheto a távolság, de maga az Asztrál vagy Tudat ellenállása csak részben - igaz, a varázslatok ezen módon sokkal hatásosabbnak bizonyultak. Érdekes eredményre vezet egy személy Fizikai testének egykori részeit felhasználni a mágikus italok készítésénél is - hatalmas fegyver jut ezáltal kezünkbe. A mágia oly ága mutatkozik meg elottünk, melynek teljes kiaknázása több száz évnyi kutatást igényel..."

 


 


Személy megkeresése


Típus: Szimpatikus mágia
Mana-pont: 8
erõsség: 15
A varázslás ideje: 3 kör
Hatótáv: lásd a leírásban
idõtartam: 1 óra/szint
Mágiaellenállás: Asztrális

A boszorkányok ezzel a varázslattal, ha birtokukban van a keresett személlyel szimpatikus viszonyban álló tárgy - a fentiekben leírtak szerint - megtudhatják az illeto pontos tartózkodási helyét. Mérföldnyi pontossággal kideríthetik a célpont távolságát, továbbá a felé vezeto irányt. A sikeres alkalmazáshoz az áldozatnak el kell hibáznia Asztrális Mágiaellenállását. A varázslat a távolságot csak 500 mérföldig képes meghatározni, de az irány ennél nagyobb távolság esetén is megtudható. A varázslat - hasonlóan a boszorkány egyéb szimpatikus mágián alapuló varázslataihoz - könnyen erosítheto, 1 befektetett Mana-pontért 3E-vel.

 


 

Kémkedés


Típus: Szimpatikus mágia
Mana-pont: 12
erõsség: 15
A varázslás ideje: 3 kör
Hatótáv: korlátlan
idõtartam: 5 perc/szint
Mágiaellenállás: Mentális

A varázslat ötvözi a Megfigyelés és Kihallgatás varázslatok hatását, de a személy, akinek érzékközpontjába a boszorkány betekintést nyer, a Szimpatikus, s nem a Csókmágia áldozata. A varázslat semmiféle segédeszközt nem igényel - a szimpátiához szükséges tárgyon kívül. A varázslat ellen a célpont Mentális Ellenállásra jogosult. A varázslat erosítéséhez 2E-nként 1 Mana-pont szükségeltetik.

 


 

Szólító ige

Típus: Szimpatikus mágia
Mana-pont: 45
Erõsség: 15
A varázslás ideje: 3 kör
Hatótáv: végtelen
idõtartam: lásd a leírásban
Mágiaellenállás: Asztrális

A boszorkány ezen varázslata magához szólítja a mágia tárgyát. A hívás nem szó szerint értendo, az áldozat csak azt fogja érezni, hogy mindenképpen el kell jutnia egy bizonyos helyre. Nem kell ismernie a boszorkányt; nem is tudja, miért halad vajon új úti célja felé. Tudatának legmélyére fészkeli be magát a szunni nem akaró vágy, hogy minél gyorsabban elérje a kérdéses helyet. Ha a helyet megtalálta, vár. Nem tudja mire, miért, de várakozik. A cél elérése után 12 órával a varázslat hatása semmivé foszlik, az áldozat újra szabad lesz. Megjegyzendo, hogy a hely minden esetben az lesz, ahol a boszorkány a varázslat alkalmazásakor tartózkodott. Az áldozat, ha a hely nyilvánvalóan közvetlen életveszélyt jelent számára - például egy tuzhányó kürtoje - Akaratero próbára jogosult, de csak a cél elérésekor. Amennyiben az Akaratero próba sikeres, a varázslat hatása megtörik. A boszorkány ezzel a varázslattal segítotársakat szólíthat magához, vagy éppen ellenkezoleg, ellenfeleket csalhat csapdába. A célpont - legyen barát vagy ellenség - Asztrális Mágiaellenállásra jogosult. A varázslat 2E-nkén

 

Állati szeretet

Típus: Asztrálmágia
Mana-pont: 7 (1 Mp/E)
Erõsség: 1
varázslás ideje: 1 kör
Idõtartam: 1 nap/TSz
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: Asztrál

 

Zene
 
Idő:
 
Vélemény?
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
A legjobb helyek:
 
Ynev
 
Egyebek
 
Fegyverek, páncélok
 
Kalandmesternek
 
Istenek
 
Bestárium
 
Varázstárgyak, ereklyék
 
Karakterlapok
 

Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic